Blog

QUÈ ÉS EL SIBO?

QUÈ ÉS EL SIBO?

SIBO són les sigles en anglès de "small intestine bacterial overgrowth" que significa sobrecreixement bacterià en l'intestí prim. Les bactèries que viuen en simbiòsi dins del nostre intestí viuen principalment en l'intestí gros. És a dir, la presència de bactèries en la zona de l'intestí prim resulta infreqünet i patològic i cal buscar la causa.

MENJAR ECOLÒGIC PER A NENS

Com a pares al néixer els nostres fills ens plantegem quina ha de ser la millor manera de tenir-ne cura perquè creixin el més fort i sans possible. L'alimentació que li donem als nostres fills també es troba dins de les qüestions que més ens plantegem dins d'aquests dubtes i la gran quantitat de fonts d'informació també ens plantegen un dilema. Una de les tendències més actuals per a l'alimentació dels nostres fills és l'alimentació d'origen ecològic.