Test de intolerància alimentària

Mal de cap o estòmac, diarrea, fatiga crònica, problemes de la pell, inflamació de les articulacions, són algunes de les afectacions que poden tenir el seu origen en el consum de determinats aliments que el nostre organisme no tolera.

El desconeixement d´una intolerància alimentària pot donar lloc a un deteriorament paulatí de la nostra salut.

Analitzem cada cas de manera personalitzada ja que cada persona és un mòn.

Aquest test ens dóna una valiosa informació sobre estats bio-funcionals alterats, cosa que passa tant en les intoleràncies com en d´altres patologies ( cilíaquia, fibromialgia...)