Test de Helicobacter pylori

El Helicobacter Pylori és una bacteria que causa infeccions a l´ estòmac. Dolors a la boca de l´estòmac, cremor a la part  superior de l´abdomen, inclus nàusees  i vòmits són alguns dels símptomes que es poden presentar.

Amb  un test podem saber si tenim aquesta bacteria en el nostre organisme i així poder iniciar el tractament indicat  per erradicarla.