Blog

Protecció solar: dubtes més freqüents

Protecció solar: dubtes més freqüents

Abans de comprar qualsevol protecció solar és convenient deixar-nos assessorar pel personal qualificat en el tema de la farmàcia per a que revisi l'estat de la nostra pell i ens recomani la protecció solar més adequada. També és important tenir en compte altres factors com el fet d'estar prenent certs medicaments, la zona d'exposició, activitats quotidianes...Tot això és fonamental per a saber quina fotoprotecció és la correcta en cada cas.
L’alimentació durant el càncer

L’alimentació durant el càncer


Ser diagnosticat d’un càncer i iniciar-ne el tractament planificat per l’especialista pot fer que oblidem altres aspectes quotidians que també són una part impres- cindible de qualsevol tractament contra la malaltia, ...
El dolor

El dolor

Conèixer i tractar adequadament el dolor ens pot permetre una vida més plena.