QUÈ ÉS LA MELATONINA I COM EVOLUCIONA AL LLARG DE LA NOSTRA VIDA?

QUÈ ÉS LA MELATONINA:

La melatonina o N-acetil-5-metoxitriptamina és una hormona principalment produïda per la glàndula pineal relacionada estructuralment amb la serotonina. Participa en una gran varietat de processos cel.lulars, neuroendocrins i neurofisiològics.

Encara que s'ha demostrat que la síntesi de melatonina es produeix en nombroses cèl.lules i teixits, la principal font d'aquesta hormona és la glàndula pineal o epífisi cerebral. La producció de melatonina està sotmesa a un ritme circadià generat des d'un rellotge biològic intern situat en l'hipotàlem (nucli supraquiasmàtic). I aquest es sincronitza amb el cicle llum-foscor (cicle son-vigília), durant les 24 hores al dia.

COM ES SINTETITZA LA MELATONINA?

La síntesi de la melatonina es prodeix degut a les senyals nervioses originades en la retina, que connectaran amb el nucli hipotalàmic. Des d'allà a través de sinapsis amb els ganglis simpàtics toràcics i posteriorment amb el gangli cervical superior estableix connexió amb la glàndula pineal.

La secreció d'aquesta hormona requereix la integritat de les vies nervioses, donat que, si les vies son interrompudes com passa en individus cecs, existirà una secreció dèbil, però s'anul.larà el ritme circadià perdent-se la seva capacitat funcional.

La síntesi de melatonina comença amb el triptòfan circulant essent convertit en serotonina (5-HTP) i posteriorment en melatonina. Durantles hores de foscor, les vies nervioses estimulen la secreció de melatonina per part de la glàndula pineal (la producció de melatonina és inhibida per la llum). A mesura que es sintetitza, la melatonina es va alliberant al flux sanguini i van augmentant els nivells plasmàtics. La major part de la melatonina és expulsada per orina després de ser catalitzada en el fetge en la seva major part.

COM ÉS LA SECRECIÓ DE LA MELATONIA AL LLARG DELS ANYS?

Al llarg dels anys de vida d'una persona, la melatonina experimenta una sèrie de canvis. Després de néixer, en els primers anys de vida d'un bebe, els nivells de melatonina durant la nit són baixos i no apareixerà un ritme biològic fins els tres anys. És durant aquesta etapa quan s'arriba als nivells de l'hormona més elevats.

A l'arribar a l'adolescència i fins els 20 anys aproximandament, experimenta una disminució dels nivells sèrics de melatonina, que molts autors relacionen amb l'etapa de màxim creixement de la persona sobretot de la talla malgrat que, des de la infantesa la producció de melatonina s'ha elevat de forma constant.

En la senectut, les xifres de melatonina nocturna disminuieixen de forma considerable. En estudis realitzats amb persones joves i ancians s'ha evidenciat que els nivells de melatonina presenten un perfil diferent. És per això que existeixen variacions importants en la secreció del pic de melatonina nocturna. Però, a més a més, no existint evidències significatives en els nivells totals diaris de melatonina.

Per tant, no existeix influència de l'edat sobre la secreció de melatonina total diària, malgrat que, sí existeix una marcada diferència en les característiques del ritme de melatonina entre els dos grups d'edat, mostrant que el grup dels majors presenta un descens ràpid del nivell del pic nocturn de melatonina, suggerint que la secreció de melatonina nocturna té una durada menor i que la secreció s'adelanta amb l'edat.