Envelliment cutani

La pell es veu sotmesa a una combinació de factors externs (sol, contaminació, clima, estrés, mals hàbits, etc) que units a factorns interns (genètica, edat, certes patologies, factors hormonals, etc) incideixen cap a l’aparició i accelaració de signes d’envelliment: aparició de línees d’expressió, arrugues profundes, pèrdua de fermesa, faltes de lluminositat, sequetat, pell apagada, ralentització cel.lular.

La pèrdua de fermesa, la flacidès, el to apagat i l’aparició de les arrugues són els principals signes provocats pels 4 tipus d’envelliment cutani: 

1. ENVELLIMENT FOTOINDUÏT: Degut a l’excessiva exposició solar. Dóna lloc a la formació de radicals lliures que afecten al colagen i a les cèl.lules cutànies.

2. MIOENVELLIMENT: Degut al repetit moviment dels músculs en punts determinats de la cara. És el responsable de les línees d’expressió.

3. ENVELLIMENT CRONOLÒGIC: Degut al pas del temps. Disminueix la renovació cel.lular i la dermis es torna més prima.

4. ENVELLIMENT HORMONAL: Degut a la disminució dels estrogens. Disminueix la hidratació de la pell y la síntesi de colagen i elastina.

En la imatge podeu observar els signes de l’envelliment cutani: A. Deshidratació i tibantor. B. Arrugues i línees d’exprressió. C. Taques. D. Porus visibles. E. Falta de lluminositat. F. Textura de la pell no uniforme.