Com tenir una farmàcia protegida enfront patògens?

Hem apostat per l'aparell Novaerus per reduÏr la infecció mitjançant la destrucció de patògens a l'aire amb una tecnologia petentada de plasma d'energia ultrabaixa. La tecnologia de plasma baix de baix consum d'energia ultraquímica és prou potent com per destruir els patògens en contacte, però és prou amable per a un ús continuat al voltant de poblacions vulnerables.

El plasma Novaerus és potent, però suau. Sense productes derivats nocius, es pot utilitzar al voltant de nens, gent gran i malalts. Les unitats portàtils de Novaerus són senzilles d'utilitzar de baix manteniment i altament eficaces per al control de la infecció ràpida o contínua, mitigació d'olors i reducció de partícules.

Novaerus utilitza una descàrrega patentada de plasma atmosfèric del tipus dielèctri de descàrrega de barrera. La descàrrega de plasma comprèn electrons i ions que causen danys extensos als microorganismes. A diferènciad'altres productes, els microorganismes estan exposats directament a la descàrrega de plasma en contraposició als subproductes de l'alta.